Medialle

Tältä sivulta löydät Yhdessä - Päijät-Häme -hankkeen viimeisimmät tiedotteet medialle. Jos haluat lisää tietoja hankkeesta, voit tilata uutiskirjeemme.

LUOTTAMUSTILA VAI LUOTTAMUSPULA?

Lahden Palvelutorilla käytiin marraskuun puolessa välissä Lahden kaupungin osallisuuden ja hyvinvoinnin tahon ja Yhdessä Päijät-Häme-hankkeen järjestämä Erätaukokeskustelu, jonka otsikkona oli ”LUOTTAMUSTILA VAI LUOTTAMUSPULA?”. Keskustelun tavoitteena oli kartoittaa alueen luottamusilmapiiriä tulevan yhteisötalon rakentumiselle Lahdessa ja muualla Päijät-Hämeessä.

Seinien lisäksi, tai jopa niiden sijasta, juuri luottamuspääoma ja yhteinen tahto ovat tärkeimmät rakentamisen materiaalit yhteisötilojen rakentamisen haastavassa tehtävässä. Mikäli niitä ei löydy riittävästi, vaiva menee hukkaan ja yritys voi luhistua kuin korttitalo ensimmäisessä vastatuulessa. Kestävään perustaan tarvitaan siis oikea maaperä ja keskinäinen luottamus. Lisäksi tarvitaan vielä yhdessä sovitut toiminnan perusteet, arvot ja sopimukselliset pelinsäännöt. Sen jälkeen voidaan katsoa rakennuspiirustukset ja varmistaa rahoitus, myös jatkuvuuden turvaamiseksi.

Erätauko-tilaisuuteen oli löytänyt tiensä hyvin laaja skaala erilaisia järjestö- ja kansalaistoimijoita. Oli isompien järjestöjen, pienten yhdistysten, kolmannen ja neljännen sektorin toimijoita, olipa mukana julkisen tahonkin edustajia. Ihan jokainen osallistuja ei ollut varma, mistä syystä oli paikalle tullut ja mitä keskustelulla haettiin, mutta mukana oli myös heitä, jotka olivat asiaa jo useiden vuosien ajan valmistelleet. Siis aivan loistava tilaisuus ja haaste juuri Erätaukokeskustelulle, kun se tapahtuu osaavien ohjaajien kuljetuksessa!

Aluksi tilanne vaikutti olleen hämmentynyt kummassakin keskusteluryhmässä. Keskustelu haki kurssia kuin avomerellä ajelehtiva laiva, kunnes vähitellen alkoi erottua matkustajien eri tietojen ja taitojen kautta, että taidetaan olla ihan turvallisilla vesillä ja maatakin on jo näkyvissä. Toki, Hämeessä kun ollaan, pitää aina joukosta löytyä myös epäilyä, jarrutusta ja sopivan mausteista vastustustakin. Lopulta, kun päästiin omaan, lahtelaiseen satamaan, oli löytynyt monien oivallusten kautta myös selkeästi uutta ymmärrystä, tahtoa ja innostusta itse asiaan. Yhdessä.

Erätauko on loistava ja jännittävä työkalu ja mahdollisuus uudenlaiseen dialogisuuteen, erityisesti nyt, kun korona-ajan eristäytymisen jälkeen on tarpeellista purkaa kuplautumista ja some-ahdistusta sekä alkaa opetella luomaan uutta, aitoa kohtaamiskulttuuria. Yhdessä.

Erätauko-keskustelu antoi myös hankkeelle paljon hyviä aineksia ja kysymyksiä, joihin vastaamalla on mahdollista lujittaa maaperää ja avartaa alueen keskustelu- ja toimintakulttuuria. Viestinnän ja tiedottamisen tarpeita ja aukkoja tuli myös hyvin esille. Niitä lukien voimme jatkossa toivottavasti entistä paremmin ja oikea-aikaisemmin suunnata tiedottamista ja löytää oikeat kohderyhmät, verkostot ja tiedottamisen kanavat.

Erätauko-keskusteluprosessi itsessään on yksi tapa lisätä osallisuutta ja vahvistaa kansalaisten vaikutusmahdollisuuksia. Osallisuus ja yhteisöllisyys ovat tärkeitä mielen hyvinvoinnin elementtejä. Niiden edellytyksenä on kuulluksi tulemisen kokemus. Nämä ovat niitä vaikutuksia, mitä Yhdessä Päijät-Häme-hankkeella ja yhteisötilojen palvelusisältöjen kautta tavoitellaan.

Keskiviikkona, 12.12. Fellmanniassa pidetään yhteisötalon kumppanuudesta kiinnostuneille yhdistysten edustajille työpaja, jossa mietitään tilakysymysten ohessa lisää syntyvän yhteisön arvoja, pelinsääntöjä, kumppanuussopimuksia sekä käydään läpi niitä mahdollisuuksia, uhkia, heikkouksia ja vahvuuksia, mitä toiminalle on tiedossa.

Yhteisötalon eri kumppanuuden muotoja, joihin kukin yhdistys voi resurssiensa mukaan osallistua, ovat mm.:

•       Tilakumppanuus

•       Tapahtuma-kumppanuus

•       Kehittämis-kumppanuus

•       Työllisyyskumppanuus

•       Virtuaalinen kumppanuus

•       Yrityskumppanuus

Työpajan aikana vastaamme myös kysymyksiin ja kerromme lisää yhteisötalon tilojen ja palvelujen hinnoista sekä kaikille ilmaisista palveluista.


Tervetuloa mukaan rakentamaan kumppanuutta Yhdessä Päijät-Häme-hankkeen kanssa!

Tutustu hankkeeseemme ja tilaa uutiskirjeemme: https://www.yhdessapaijathame.fi/uutiskirjeen-tilaus/

Lisätietoja:

Marja-Leena Pellikka

projektipäällikkö

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysturva ry

Yhdessä Päijät-Häme -hanke

marja-leena.pellikka@kumppanuusverkosto.fi

+358 41 311 7883

Yhdessä Päijät-Häme ja kansalaistoiminnan markkinat

Keskiviikkona 18.10.2023 vietettiin Kansalaistoiminnan markkinoita Fellmanniassa Lahdessa.

Markkinat ovat osa Yhdessä Päijät-Häme -hankkeen toimintaa. Aiempina vuosina on käytetty nimeä Järjestömarkkinat tai Yhdistysmarkkinat. Nyt nimellä haluttiin avata toimintaa koko kolmannen ja neljännen sektorin tapahtumana.

Yhdessä Päijät-Häme on kolmevuotinen kansalaistoiminnan kehittämishanke, jota hallinnoi Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysturva ry. Virallisina yhteistyökumppaneina STEAn rahoittamassa hankkeessa ovat mm. Lahden kaupunki ja Päijät-Hämeen hyvinvointialue. Hanke jalkauttaa myös Yhdistysfoorumin strategiaa maakunnan ruohonjuuritasolle.

Markkinatapahtuma toteutettiin samaan aikaan yhdistyksen järjestämän Päijät-Hämeen SOTE-foorumin kanssa. 

Paikalla oli parikymmentä järjestöä, yhdistystä ja hanketta esittelemässä toimintaansa. Tapahtumaan tutustui päivän aikana yli 250 henkilöä. 

Yhdessä Päijät-Häme -hanke käynnistyi kuluvan vuoden helmikuussa tavoitteenaan tukea kansalaistoiminnan kehittämistä. Hankkeen yhtenä päämääränä on kehittää erilaisten yhteisötilojen toimintaa Päijät-Hämeen kuntiin. Yhteisötila ei tarkoita pelkästään seiniä ja paikkoja, vaan tavoitteena on lisäksi myös luoda digitaalinen E-talo, mikä yhdistää päijäthämäläisiä yhdistys- ja järjestötoimijoita sekä auttaa kansalaisia löytämään heidät, riippumatta kuntarajoista ja sijainnista. 

Päijät-Häme on viimeinen maakunta Suomessa, mistä varsinaista yhteisötaloa/ kumppanuustaloa / kansalaistoiminnan keskusta ei vielä löydy. On paljon pitkäjänteistä ja merkittävää yhdistysten ja järjestöjen toimintaa ja erilaisia kohtaamispaikkoja, mutta yhden katon alta löytyviä järjestöpalveluja ei vielä ole onnistuttu saamaan aikaan. Nyt hankkeen toimesta pyritään saamaan Lahteen, toivon mukaan Fellmannian kiinteistöön sellainen kohtaamispaikka. Koska moni järjestöistä toimii koko Päijät-Hämeessä, talokin palvelee koko maakuntaa. Kaikki kunnat kuitenkin hyötyvät hankkeesta eri tavoin, mm. koulutusten, neuvontapalvelun, viestinnän ja digipalvelujen kautta. Myös kuntien omien yhteisötilojen ja kohtaamispaikkojen kehittämistä tuetaan lähipalvelun ja saavutettavuuden näkökulmista.

Tavoite on haastava, mutta innoittava. Osa järjestöistä tarvitsee toimistotiloja, toiset taas kokous-, koulutus-, harraste- ja tapahtumatiloja kansalaisten käyttöön. Fellmannian tiloista näitä ja muita mahdollisuuksia löytyy runsaasti.

Mikäli syntyy luottamus tilojen jatkuvuudesta, kustannusten kohtuullisuudesta ja luottamuksesta kaikkien yhteistyökumppaneiden kesken, voidaan jo vuoden vaihtuessa pitää avajaistapahtuma, missä useiden järjestöjen merkityksellinen työ saa jatkua yhteisen kehittämisen avulla koko maakunnan parhaaksi ja hyvinvoinniksi.

•       Päijät-Hämeessä sote-yhdistyksiä ja sote-säätiöitä on yhteensä 340 (joista säätiöitä 17).

•       Kaikkien alojen yhdistyksiä Päijät-Hämeessä on yhteensä 3315 ja säätiöitä 88!

•       Päijät-Hämeessä toimii järjestömuotoisia palveluntuottajia sosiaali- ja varhaiskasvatuspalveluissa 35 järjestöä (joilla toimintayksiköitä 64) sekä terveyspalveluissa 10.

•       Järjestöjen ja yhdistysten laajat vapaaehtoistoimijajoukot tavoittavat hyvin suuren osan kansalaisista eri tavoin verkostojensa kautta.

•       Muun muassa lapsiperheiden, ikäihmisten, mielenterveys- ja päihdekuntoutujien, vammais- ja potilasryhmien, liikunta- ja urheilutoimijoiden verkostot tuottavat hyvinvointia ja terveyttä laajasti toimintojensa ja hankkeidensa kautta.

Mitä mahtaisi tapahtua, ellei heitä olisi?

Tervetuloa kehittämään Päijät-Hämettä – Yhdessä!


Marja-Leena Pellikka, projektipäällikkö

Sofia Heinonen, hanketyöntekijä